Dit doen wij

Landbouwgrond Alphen

Het perceel kadastraal bekend als gemeente Alphen en Riel, sectie L, nummer 756 wordt verkocht bij openbare inschrijving. 

Inschrijven is mogelijk van vrijdag 31 maart tot vrijdag 28 april 2023 , 11:00 uur bij Verschel & Van Dun B.V.

Raadhuisstraat 32, 5126 CJ Gilze of per email aan info@verschelvandun.nl via het inschrijfformulier. 

Op deze inschrijving zijn de voorwaarden van toepassing zoals separaat bij dit informatiedocument gevoegd. Gunning wordt uiterlijk vrijdag 28 april 2023, 18:00u telefonisch aan de begunstigde bekend gemaakt. Overige inschrijvers krijgen hierna schriftelijk bericht.

 

Downloads

PDF Brochure Alphen en Riel L 756 incl inschrijfformulier en voorwaarden_1

Meer informatie?

Terug naar overzicht