Dit doen wij

Aan- en verkoop

Bij onderhandelingen over de verwerving of verkoop van onroerende zaken vervullen wij een adviserende of bemiddelende rol tussen u en de wederpartij. Wij hebben ervaring op het gebied van landbouwgrond, woningen, bedrijfsgebouwen, agrarische objecten, bijzondere objecten, ongebouwde percelen en bos- en natuurterreinen. Tevens beoordelen wij notariële akten, en adviseren wij u bij het opstellen van(civielrechtelijke) overeenkomsten, bezwaar- en beroepschriften, anterieure en grondexploitatieovereenkomsten en overige vastgoedvraagstukken.

Bekijk alle diensten