Dit doen wij

Jachtrecht

Nederland is dichtbevolkt en rijk aan natuur. Om er voor te zorgen dat deze belangen niet te veel conflicteren is men continu op zoek naar balans. Ruim 27.000 jagers geven dagelijks vanuit passie en plicht invulling aan deze balans. Of het nu gaat om populatiebeheer of bestrijding van schade aan gewassen, gebouwen en terreinen, de rentmeesters van Verschel & Van Dun zijn op de hoogte van alle huidige wet- en regelgeving en bekijken samen met u welke stappen ondernomen kunnen worden om tot passende maatregelen te komen. Ook adviseren wij in eventuele vraagstukken omtrent uw jachtveld of bemiddelen wij bij eventuele gewassenschade.

Bekijk alle diensten