Dit doen wij

Aangemeld voor de Srv? Begin op tijd met de vervolgstappen

Geplaatst: 01-10-2020

Heeft u zich aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV)? Dan is het belangrijk dat de vervolgstappen op een goede manier en binnen het juiste tijdsbestek worden genomen. 

De vervolgstappen moeten uiterlijk 8 maanden na dagtekening van de beschikking genomen zijn. Omdat deze veel tijd in beslag nemen, is het dus goed om hier op tijd over na te denken en mee te starten. Er dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

  • Niet langer worden varkens op de varkenshouderijlocatie gehouden
  • De meststoffen van de varkens zijn verwijderd van de varkenshouderijlocatie
  • Varkensrechten zijn doorgehaald
  • Intrekken/aanpassen milieuvergunning
  • Natuurbeschermingswetvergunning intrekken/aanpassen
  • Het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente heeft een verzoek van de varkenshouder in behandeling genomen om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat op de locatie niet langer een intensieve veehouderij kan worden gevestigd.

Nadat dit proces doorlopen is volgen nog de te nemen stappen met betrekking tot de sloop.

 

Extra subsidie

Naast de subsidie die u ontvangt in het kader van deze SRV-regeling, is er op grond van een andere regeling de mogelijkheid om nog geld te krijgen voor uw te slopen stallen.

 

Meer informatie
Neemt u deel aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen? Dan zult u op korte termijn aan de slag moeten met de eerste vervolgstappen. Verschel & Van Dun regelt deze vervolgstappen al voor meer dan 25 aanmelders en kan ook u hierbij ondersteunen.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-3031876 of via info@verschelvandun.nl.

 

Nieuws overzicht