Dit doen wij

Beregeningsvergunningen gezocht!

Geplaatst: 23-01-2023

Beregenen behoort tot een van de essentiële werkzaamheden op een agrarisch bedrijf. De vraag naar beregeningsvergunningen is dan ook groot. Heeft u een vergunning waar geen gebruik meer van gemaakt wordt? Dan is het mogelijk om deze te verkopen.

Het waterschap heeft regels voor het onttrekken van grondwater. Voor het onttrekken van grondwater in de Beschermde gebieden waterhuishouding, de attentiegebieden en de invloedsgebieden Natura 2000 is een vergunning nodig. Het Waterschap geeft geen nieuwe vergunningen af in deze gebieden. Wel kunnen bestaande vergunningen verplaatst worden, waardoor de vraag naar beregeningsvergunningen momenteel groter is dan het aanbod.

Beregeningsvergunning verkopen
Beschikt u over een beregeningsvergunning waar u nu en in de toekomst geen gebruik meer van maakt? Dan kunt u uw beregeningsvergunning verkopen. Een vergunning kan namelijk overgedragen worden op een nieuwe eigenaar.

Wij kunnen u helpen met de verkoop van uw beregeningsvergunning. Het verkopen van een vergunning is namelijk maatwerk, omdat de afstand van de huidige beregeningput tot het beschermd gebied bij verkoop groter moet worden. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de prijs van een beregeningsvergunning.

Meer informatie
Wilt u uw beregeningsvergunning verkopen? Of bent u op zoek naar een beregeningsvergunning? Neem dan gerust contact op met de rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun, dan kijken zij samen met u naar de mogelijkheden. Zij zijn te bereiken via info@verschelvandun.nl of 013-303 18 76.

Nieuws overzicht