Dit doen wij

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 23-02-2021

Hier vindt u een actueel overzicht van ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Wordt er een bestemmingsplan gewijzigd in uw gemeente? Kijk dan even na of uw belangen hier wel goed in opgenomen zijn. Wijzigingen in het bestemmingsplan kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor zowel particulieren als ondernemers in het betreffende gebied.

Komt uw locatie qua gebruik en gebouwen nog overeen met het bestemmingsplan? Of bent u voornemens uw bedrijfsactiviteiten te vergroten, te verbreden of te staken? Wij beantwoorden vrijblijvend uw vragen over het bestemmingsplan en uw vergunningen.

 

Omschrijving

Status

Termijn

Gemeente Roosendaal, BP buitengebied Wouw 2020 Ontwerp ter inzage (opnieuw) 118-01-2021 t/m 01-03-2021
Gemeente Someren, voorbereiding herziening BP buitengebied deel 4 In voorbereiding Niet van toepassing
Gemeente Someren, BP buitengebied, deel 3 Ontwerp ter inzage 18-02-2021 t/m 01-04-2021

 

Voor deze informatie worden de volgende bronnen geraadpleegd; www.ruimtelijkeplannen.nl, www.nieuweplannen.nl, www.staatscourant.nl en diverse gemeentelijke websites.

 

Nieuws overzicht