Dit doen wij

Brabants veehouderijbeleid, voorkom boetes!

Geplaatst: 04-02-2019

Het zal u als veehouder in Brabant niet ontgaan zijn. De provincie heeft haar beleid voor de veehouderij aangescherpt. De eisen voor emissiereductie zijn aangescherpt en naar voren gehaald, en intern salderen is niet meer toegestaan. Hiermee neemt de druk op milieutoestemmingen (omgevingsvergunningen en meldingen) toe. De provincie dwingt u om vóór 1 januari 2020 aan te geven welke ontwikkeling uw bedrijf in de bestaande stallen gaat doormaken. Geen actie ondernemen kan leiden tot handhaving en boetes.

Bovenstaande betekent voor ons dat we veel meer aanvragen verzorgen dan in andere jaren. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn vragen wij u op korte termijn aan te geven wat uw wensen zijn. Zo kunnen wij tijdig de benodigde werkzaamheden inplannen.

Om te voldoen aan het beleid van de provincie Noord-Brabant op 1 januari 2022 moet u dus vóór 1 januari 2020 in een ingediende aanvraag voor een milieutoestemming aangeven welke ontwikkelingen u gaat doorvoeren. Met als belangrijkste reden; zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de Brabantse regels voor de emissiereductie van ammoniak. Deze ontwikkelingen zijn per sector verschillend. Onderstaand vindt u een greep uit de veranderingen.

   

       

     (Melk)rundveehouderij

 • Eisen:
  • Stallen ouder dan 20 jaar moeten worden aangepast
  • Vrouwelijk jongvee in ligboxen moeten voldoen aan emissiereductie-eis
  • Beweiden mogelijk als reductiemaatregel
 • Toepasbaarheid emissiearm stalsysteem, zoals bij melkvee erkend, twijfelachtig bij vrouwelijk jongvee
 • Beweiden alleen niet voldoende om aan de reductie-eis te voldoen
    

      

       

     Varkens- of pluimveehouderij

 • Eisen:
  • Stallen ouder dan 15 jaar moeten worden aangepast
  • Reductie-eisen zijn verscherpt
 • De provincie wil af van luchtwassers (enige haalbare techniek), zonder tijdig alternatieven te geven
 • Warmtewisselaars bij vleeskuikens zijn niet meer afdoende voor emissiereductie-eis tot 2024
    

          

       

     Geitenhouderij

 • Eisen:
  • Stallen ouder dan 15 jaar moeten voldoen aan de emissiereductie-eisen
 • Het geitenmoratorium is van kracht waardoor uitbreidingen niet zijn toegestaan
 • De reductie-eis blijft wel staan. De provincie wil af van luchtwassers (enige haalbare techniek), zonder tijdig alternatieven te geven
    

                      

       

     Stopper 

 • Eisen:
  • Bedrijf moet zijn beëindigd per 1-1-2020, of moet voldoen aan de eisen van Brabant en Besluit emissiearme huisvesting (Beh)
 • Heeft u aangegeven per 1-1-2020 te stoppen in het kader van het Beh?
 • Weet u al wat uw plannen zijn na het stoppen?
 • Tijdig aangeven bij de instanties dat u daadwerkelijk stopt of gaat stoppen!
    

 

Tijdrovende procedures

Heeft u uw bedrijf nog niet voorbereid op de komende veranderingen en/of herkent u zich in een van de bovenstaande punten? Dan is het noodzakelijk om tijdig te handelen. Voordat een aanvraag omgevingsvergunning ingediend kan worden is veelal een (vormvrije)MER-beoordeling noodzakelijk. De beoordeling hiervan door het bevoegd gezag duurt vaak enkele maanden. Wanneer er voor 1 januari 2020 geen besluit op de MER-beoordeling is genomen betekent dit dat er geen vergunning kan worden aangevraagd. Bij de instanties is dan niet bekend welke maatregelen genomen worden. U bent dan per direct in overtreding en loopt het risico op handhavingsprocedures en (bestuurlijke)boetes. Dit geldt ook als u meldingsplichtig bent.

 

Meer informatie

Wij staan u graag bij in de stappen die u moet nemen om uw bedrijf ‘Brabant-proof’ te maken. Om u optimaal te kunnen bedienen komen wij graag tijdig met u in contact om de mogelijkheden met u door te spreken. U zult begrijpen dat de processen enige tijd in beslag nemen en 31 december 2019 komt snel dichtbij. Voor meer informatie of een afspraak kunt u via onderstaande aanmeldknop uw gegevens invullen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen.

 

Aanmelden

 

Wanneer u ons opdracht geeft om een aanvraag in te dienen doen we uiteraard ons best om deze aanvraag tijdig te doen. Aanvragen worden verzorgd op volgorde van binnenkomst. 

 

Nieuws overzicht