Dit doen wij

Extra budget voor opkoop van veehouderijbedrijven

Geplaatst: 08-07-2021

De belangstelling voor de opkoopregeling piekbelasters nabij Natura2000-gebieden is groot. De provincie Noord-Brabant heeft daarom extra budget van het Rijk gekregen om meer bedrijven aan te kunnen kopen.

Voor de opkoopregeling van piekbelasters nabij Natura2000-gebieden werd eerder al 350 miljoen gereserveerd. Van het overgebleven budget van de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV) mag nu nog eens 130 miljoen gebruikt worden voor de opkoop van piekbelasters nabij Natura2000-gebieden. De provincie Noord-Brabant krijgt hiervan 53 miljoen, waardoor naar verwachting 35 tot 45 veehouderijen en circa 500 tot 700 hectare landbouwgrond extra aangekocht kunnen worden.

Voor de eerste ronde van de opkoopregeling hebben 29 bedrijven zich aangemeld, waarvan 22 bedrijven voldeden aan alle criteria. In eerste instantie kon door het beschikbare budget maar met 10 bedrijven een overleg gestart worden. Het extra budget maakt het nu mogelijk om met alle 22 bedrijven een overleg aan te gaan ten behoeve van de aan- en verkoop.

Daarnaast wordt er naar verwachting begin 2022 een tweede tranche opengesteld.

 

Vragen over de regeling?

Heeft u een bedrijf dat binnen 10 kilometer van een Natura 2000 gebied ligt? En overweegt u om te stoppen of verkopen? Wilt u laten berekenen of u een depositie heeft van 2 mol per hectare of meer? Onze adviseurs en rentmeesters maken tijdig een gedegen plan met u. Daarnaast kunnen onze taxateurs u voorzien van een helder taxatierapport. Neem gerust contact met ons op:

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486 450160 / info@vandun-vangerwen.nl

 

Nieuws overzicht