Dit doen wij

LBV opent in voorjaar 2022

Geplaatst: 14-09-2021

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) wordt naar verwachting in het voorjaar van 2022 opengesteld. Er is bijna 1 miljard euro beschikbaar voor deze opkoopregeling.

We schreven eerder al een artikel over de LBV. De regeling maakt deel uit van de structurele stikstofaanpak van het Rijk om natuurherstel- en verbetering mogelijk te maken, ruimte te creëren voor nieuwe activiteiten en natuurvergunningen aan PAS-melders te verstrekken.

 

Voor wie?

Varkens-, pluimvee- en rundveehouders met een locatie die een bepaalde mate van stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken, komen in aanmerking voor deelname. Wat de drempelwaarde is moet nog vastgesteld worden.

 

Grondfonds

Minister Schouten wil tevens een pilot starten waarbij 100 miljoen euro naar het (vrijwillig) opkopen van grond van deelnemers aan de LBV gaat. Hiermee wil ze regio’s ondersteunen bij de grote opgaven in het landelijk gebied. De aangekochte grond kan ingezet worden ten behoeve van het versterken van de natuur of het extensiveren van landbouwgrond. Dit grondfonds treedt in werking als de eerste tranche van de LBV in uitvoering gaat.

 

Beslistermijn deelname

Veehouders krijgen een termijn van 6 maanden om te beslissen over deelname. Wanneer te veel veehouders zich aanmelden, zal geselecteerd worden op bedrijven met de hoogste stikstofdepositie en de meeste kosteneffectiviteit.  

 

Vragen over de regeling?

De rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun staan klaar uw vragen over de regeling te beantwoorden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via info@verschelvandun.nl of 013-3031876.

 

Nieuws overzicht