Dit doen wij

Provincie presenteert ‘Brabantse Aanpak Stikstof’

Geplaatst: 10-12-2019

Voorafgaand aan de zitting in de spoedprocedure die de POV en de ZLTO aangespannen hebben tegen de provincie kwam er een verrassende mededeling; de deadline voor het indienen van vergunningaanvragen of meldingen verschuift van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Verouderde stalsystemen dienen uiterlijk 1 oktober 2022 vervangen te zijn.

Gedeputeerde staten had die ochtend een besluit genomen over een aangepast maatregelenpakket; de ‘Brabantse Aanpak Stikstof’. De Beleidsregel Natuurbescherming (salderen), de basis voor de vergunningverlening, wordt aangepast en meer in lijn gebracht met de landelijke afspraken. Het Brabantse veehouderijbeleid (Interim Omgevingsverordening) wordt doorgezet, waarbij veehouders dus 9 maanden meer tijd krijgen om een aanvraag te doen voor een milieuvriendelijke stal. Voor innovatieve stalsystemen worden er ruimere termijnen gehanteerd.

 

Uitkoopregeling

Volgens de plannen wil GS de komende 2 tot 3 jaar veebedrijven met verouderde stallen en een hoge stikstofuitstoot (> 5 mol/ha/jr) binnen 5 kilometer afstand van een Natura 2000 gebied vrijwillig uitkopen. Het college schat dat het in totaal om 100 tot 200 bedrijven in Brabant gaat. Deze uitkoopregeling geldt overigens ook voor enkele niet-agrarische bedrijven met een hoge uitstoot in deze zone.

 

Salderen

De regels voor salderen in de Beleidsregel Natuurbescherming worden gedeeltelijk aangepast, in navolging op de landelijke regels. Bij intern salderen wordt gekeken naar de feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit i.p.v. het werkelijk aantal dieren. Bij extern salderen geldt hetzelfde maar dient nog steeds nog steeds een percentage te worden afgeroomd. Het aankopende bedrijf mag 70% van de stikstofruimte van de feitelijk gerealiseerde capaciteit van het stoppende bedrijf overnemen. De andere 30% vervliegt. De koppeling met dier- en fosfaatrechten is vooralsnog losgelaten. Het ministerie neemt hierover nog een besluit, streven is om dit op 1 februari 2020 afgerond te hebben. Tot die tijd is extern salderen niet mogelijk.

Wanneer ruimte in een vergunning niet gebruikt wordt wil GS deze na 3 jaar laten vervallen (use-it-or-lose-it). Daarnaast moet stikstofruimte verleasd kunnen worden, waarbij deze tijdelijk beschikbaar gesteld wordt voor andere activiteiten.

GS wil voor dit alles een spoedige realisatie van 'stikstofbanken' per natuurgebied, waaruit stikstofruimte kan worden uitgegeven.

 

Het vervolg

De gewijzigde Beleidsregels Natuurbescherming (salderen) zijn vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De wijziging van de Interim Omgevingsverordening, die o.a. de aangepaste termijnen bevat, wordt op 13 december nog voorgelegd aan Provinciale Staten. Zij kunnen dan nog wijzigingen aanbrengen in de verordening.

De provincie zal vervolgens de Brabantse aanpak Stikstof verder vormgeven. Toekomstige adviezen van de Commissie Remkes en plannen van het kabinet (bijvoorbeeld op het gebied van dier- en fosfaatrechten) worden er dan nog in verwerkt.

 

Procedures POV en ZLTO

Over vier weken zal de rechtbank haar vonnis wat betreft de gestelde termijnen geven in de spoedprocedure die de POV, met ondersteuning van Van Dun Advies en Geling Advies, heeft aangespannen tegen de provincie. Beide partijen willen dat de rechtbank de gewijzigde termijnen vastlegt in haar vonnis, omdat er nu nog geen zekerheid is dat de plannen van GS daadwerkelijk aangenomen worden.

Eind januari dient de procedure tegen de Brabantse Interim Omgevingsverordening, ofwel de versnelde verduurzaming veehouderij. De POV en ZLTO willen dat de rechtbank deze van tafel veegt.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van de provinciale plannen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

Nieuws overzicht