Dit doen wij

Regeling gerichte opkoop veehouderijen bekend gemaakt

Geplaatst: 05-11-2020

Provincies hebben budget gekregen om agrarische bedrijven met een hoge stikstofuitstoot nabij Natura-2000 gebieden aan te kopen. 

De ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ is 3 november gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze regeling kunnen provincies, op vrijwillige basis, veehouderijbedrijven nabij Natura 2000 gebieden opkopen.

 

Budget

Er komt in eerste instantie een bedrag van 100 miljoen euro vrij, te verdelen over de twaalf provincies. In totaal is er voor de regeling 350 miljoen euro beschikbaar.

De regeling spreekt van een vergoeding voor een veehouderij van een marktconforme waarde. Dit is nadrukkelijk iets anders dan de economische waarde van een bedrijf. Iets dat zowel in het voordeel als het nadeel van de eigenaar uit kan pakken.

 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de regeling moet een veehouderij ‘piekbelaster’ zijn; dat wil zeggen binnen 10 kilometer van een Natura 2000 gebied liggen én stikstofdepositie van meer dan 2 mol per hectare hebben. Daarnaast moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De betreffende veehouderijlocatie wordt definitief gesloten (ook geen voortzetting op een andere locatie);
  • Alle dieren worden afgevoerd;
  • Meststoffen worden van de locatie verwijderd;
  • Productierechten komen te vervallen;
  • Vergunningen t.b.v. de veehouderij worden ingetrokken of aangepast;
  • Het bestemmingsplan wordt gewijzigd;
  • Bedrijfsgebouwen worden gesloopt, tenzij deze voor een nieuwe (bedrijfs-)bestemming kunnen worden gebruikt.

 

Tweede opkoopregeling in 2021

Dit is één van de regelingen waarmee natuurherstel, ruimte voor ontwikkelingen en stikstofreductie gecreëerd moet worden. Tegelijkertijd wil landbouwminister Schouten het hiermee mogelijk maken om PAS-meldingen te legaliseren.

In 2021 volgt er nog een tweede (vrijwillige) stoppersregeling, de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’. Voor deze regeling kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich te zijner tijd zelf opgeven, ook als ze niet als piekbelaster zijn aangemerkt.

 

Provinciale invulling

Het initiatief voor het opkopen van bedrijven ligt bij de provincies. Zij zullen de komende tijd op basis van de regeling die nu gepresenteerd is hun eigen beleid opstellen.

Het is voor veehouderijen die in aanmerking komen van belang goed voorbereid te zijn, zodat men, op het moment dat de provincie hun beleid presenteert, goed beslagen ten ijs komt. Omdat er een beperkt budget is, is snel en accuraat handelen noodzakelijk.

 

Meer informatie

Heeft u een bedrijf dat binnen 10 kilometer van een Natura 2000 gebied ligt? En overweegt u om te stoppen of verkopen? Wilt u laten berekenen of u een depositie heeft van 2 mol per hectare of meer? Onze adviseurs en rentmeesters maken tijdig een gedegen plan met u. Daarnaast kunnen onze taxateurs u voorzien van een helder taxatierapport. Neem gerust contact met ons op:

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486 450160 / info@vandun-vangerwen.nl

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

 

Nieuws overzicht