Dit doen wij

Regeling provinciale aankoop veehouderijen

Geplaatst: 01-12-2021

Op 24 november heeft de minister van Landbouw de nieuwe Regeling provinciale aankoop veehouderijen gepresenteerd. Deze regeling vervangt de voorgaande Regeling provinciale aankoop veehouderijen.

Met de regeling wil men de stikstofreductiedoelen zoals zijn vastgelegd in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering halen. Het doel is de veehouderijactiviteiten van deelnemers definitief te beëindigen.

 

Voor wie?
Veehouderijen met productierecht voor melkvee, pluimvee (incl. kalkoenen) en/of varkens of een veehouderij zonder productierecht die vleesvee of melkgeiten houdt. Het bedrijf moet binnen tien kilometer van een Natura 2000-gebied liggen en er moet sprake zijn van meer dan 2 mol stikstofdepositie per hectare per jaar. Tot slot moet het bij bedrijven met een productierecht voor minstens 80% ter beschikking staat aan de veehouderij.

 

Vergoeding
Vanuit de regeling kunnen vergoedingen gegeven worden voor:

  • Het laten vervallen van de productierechten
  • Bedrijfsmiddelen en bedrijfsgebouwen
  • Landbouwgrond
  • Sloop van bedrijfsgebouwen

De provincie heeft als taak te waarborgen dat de aankoop zorgt voor blijvende vermindering van de stikstofdepositie. De activiteiten van de veehouderij moeten zijn gestopt en de natuurvergunning wordt ingetrokken. De veehouderij mag niet op een andere locatie worden voortgezet.

 

Budget
Het budget van de regeling wordt verhoogd met 133,4 miljoen euro.

In de vorige regeling was de plafondwaarde voor veehouderijen zonder productierecht €125.000,- per mol stikstofdepositie per hectare per jaar, deze is nu verhoogd naar € 250.000,-.

 

Beslistermijn deelname
De eindtermijn waarbinnen de koopovereenkomst tussen de provincie en de deelnemer moet worden getekend is verlengd tot 4 september 2022.

Het is nog niet duidelijk wanneer de regeling in werking zal treden. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit uiteraard melden. 

 

Meer informatie

De rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun hebben alle kennis in huis om u te te adviseren over diverse regelingen. Benieuwd naar de toekomstmogelijkheden op uw bedrijf? De adviseurs van Van Dun Advies en Van Dun & Van Gerwen kijken graag met u mee.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via: 

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486 450160 / info@vandun-vangerwen.nl

 

Nieuws overzicht