Dit doen wij

Strengere handhaving beregening

Geplaatst: 21-05-2019

De voortdurende droogte heeft nog steeds consequenties voor beregening in een gedeelte van Noord-Brabant. Op de hoge zandgronden is het grondwaterpeil na de afgelopen droge zomer volgens het waterschap nog steeds te laag.

Waterschap De Dommel heeft daarom sinds enkele weken zelfs een onttrekkingsverbod van grondwater voor grasland ingevoerd voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens. Agrarisch ondernemers en grondeigenaren mogen hun grasland van 1 april tot 1 juni niet beregenen met grondwater. Een maatregel met verstrekkende gevolgen, die hopelijk beperkt blijft tot dit gebied, en hopelijk snel kan worden ingetrokken.

Een dergelijk besluit ligt echter wel in lijn met de steeds strengere handhaving van de waterschappen op agrarische beregening. Ook de regels voor het behouden van bestaande- of het aanleggen van nieuwe beregeningsputten liggen daarmee onder een vergrootglas. Het is nu dus belangrijker dan ooit om uw beregeningsvergunningen op orde te hebben, zodat u niet in de problemen komt op het moment dat u deze het hardst nodig hebt.  

 

Meer informatie

Neem voor al uw vragen over de consequenties van de huidige regelgeving voor uw beregeningsputten, aanleg van een nieuwe put, bedrijfswaterplannen of de aankoop en verplaatsing van een bestaande put/vergunning, gerust contact op met de specialisten van Verschel & Van Dun, via info@verschelvandun.nl of 013-3031876.

Ook wanneer u nog ongebruikte beregeningputten hebt liggen waarvoor een vergunning van toepassing is, en u overweegt dit ‘recht’ te verkopen, dan vernemen wij dit graag. Wij zijn voor onze klanten op zoek naar beregeningsvergunningen ter verplaatsing.

 

 

Nieuws overzicht