Dit doen wij

Subsidie voor kavelruil EHS/Natuurnetwerk

Geplaatst: 17-01-2017

Op 1 januari is het nieuwe Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) van kracht geworden. Op basis hiervan kan het GOB voortaan ook subsidie verstrekken voor kavelruilprojecten, waarbij grond wordt geruild om uiteindelijk nieuwe natuur en ecologische verbindingszones te realiseren.

In de nieuwe versie van het reglement staat precies beschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor de kavelruilregeling in aanmerking te komen én welke kosten subsidiabel zijn. De inschatting is dat het voor veel partijen, die voor de overweging staan om gronden te ruilen, een aantrekkelijke regeling is.

Daarnaast heeft het Groen Ontwikkelfonds nog een grote grondportefeuille met percelen zowel binnen als buiten het natuurnetwerk in eigendom, waar wellicht mogelijkheden liggen om deze te betrekken in een kavelruil.

Hebt u gronden in of nabij het natuurnetwerk/EHS en wilt u bekijken welke kansen er voor u liggen? Neem dan contact met Niels Schellekens via nielsschellekens@verschelvandun.nl.

 

Nieuws overzicht