Dit doen wij

Uitgifte percelen natuurontwikkeling Chaam

Geplaatst: 25-09-2020

In samenwerking met de boeren van Ginderdoor en Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben onze rentmeesters natuurontwikkelingsplan gemaakt voor het buitengebied van Chaam. Wilt u deelnemen aan dit natuurontwikkelingsproces? Inschrijven voor de grondpercelen kan nog tot 9 oktober.

Door de toekomstige inrichting van het gebied Gindergoor in Alphen-Chaam, met onder andere bloemrijke graslanden, wordt een bijdrage geleverd aan het vasthouden van water voor de natuur (Natte Natuurparel).

 

Uitgifte grondpercelen

Voor de uitvoering van het plan zijn verschillende percelen in het gebied beschikbaar. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) geeft deze percelen uit aan iedereen die, onder voorwaarden, mee wil werken aan het natuurontwikkelingsplan. Hierbij hoort ook grondruil tot de mogelijkheden. 

Iedereen die belangstelling heeft om natuur te realiseren, kan tot uiterlijk 9 oktober zijn of haar interesse voor deze percelen kenbaar maken bij het GOB. Agrarische ondernemers, particulieren en anderen die bijvoorbeeld via (particulier) natuurbeheer of grondruil mee willen doen, kunnen een mail sturen naar: info@groenontwikkelfondsbrabant.nl.

Na 9 oktober 2020 wordt bepaald welke partijen aan het gebiedsproces mogen deelnemen. De toedeling/verkoop van de gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant gebeurt op basis van gelijkberechtiging. Alle initiatieven die worden voorgelegd, worden beoordeeld op basis van twee criteria: de omvang én de kwaliteit van de te realiseren natuur. De prijs van de percelen staat vast en is bepaald door middel van taxatie. Voor de nog in te richten percelen is echter subsidie beschikbaar.

 

Uitgifte grondpercelen

Wilt u meer informatie over het natuurontwikkelingsplan Gindergoor? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 013 3031876 of mail naar info@verschelvandun.nl.

 

 

 

 

Nieuws overzicht