Dit doen wij

Van VAB-locatie naar nieuw landgoed

Geplaatst: 10-08-2021

Met de Landgoederenregeling is het mogelijk om in het buitengebied van Brabant nieuwe woningen te ontwikkelen. Ook voor voormalige agrarische bedrijfslocaties (VAB’s) biedt deze regeling kansen.

Voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit de Interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Zo moet de planlocatie minimaal 10 hectare omvatten. Bij nieuwbouw van woningen wordt per landhuis van 1500 m3 tenminste 2,5 hectare aangewezen ten behoeve van het realiseren van nieuwe natuur. Daarnaast verwacht de provincie dat een nieuw of uitgebreid landgoed een meerwaarde oplevert voor landschap, recreatie, cultuurhistorie en water. Indien u eigenaar bent van een VAB-locatie met een grootte van minimaal 10 hectare, dan is de nieuwe landgoederenregeling wellicht een kans voor uw locatie.

 

Ruime ervaring

De rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun hebben ruime ervaring met de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Een mooi voorbeeld is het recentelijk ontwikkeld landgoed Postel te Ulicoten. Waarbij op 14,5 hectare landgoed rondom een bestaande boerderij, in ruil voor 9 ha nieuwe natuur, in totaal 2 landhuizen van 1500 m³ met daarin vier wooneenheden worden gerealiseerd.

 

NSW-status

Tevens is de nieuwe Landgoederenregeling te combineren met een Natuurschoonwet (NSW)-status, waardoor u grote belastingvoordelen kunt behalen. Denk hierbij onder andere aan vrijstelling van schenkings- of erfbelasting. Dit maakt de overdracht van uw eigendom aan de volgende generatie een stuk interessanter.

 

Kansen op het platteland

Onze collega Britt Kuppens heeft op 29 juni jl. met een positief resultaat haar afstudeerscriptie aan de juridische hogeschool gepresenteerd met als thema ‘nieuwe landgoederenregeling in samenhang met de NSW-rangschikking van een VAB-locatie’. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog veel kansen onbenut liggen op het Brabantse platteland.

 

Vragen over de regeling?

Onze rentmeesters en taxateurs staan klaar om u te begeleiden in dit traject. Neem bij vragen of interesse gerust vrijblijvend contact met ons op via info@verschelvandun.nl of 013-3031876.

 

 

Bron: ‘nieuwe landgoederen’, provincie Noord-Brabant, Brabant.nl.

 

Nieuws overzicht