Dit doen wij

Verbreding A58 opgeschort vanwege stikstof

Geplaatst: 12-08-2022

De afgelopen jaren hebben onze rentmeesters zich namens een aantal grondeigenaren ingezet als deskundige bij de verbreding van de snelweg A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Op een aantal locaties heeft dit in het minnelijke traject tot verkoopafspraken geleid, maar in sommige gevallen zijn we er nog niet uit. In die gevallen leek het er tot voor kort op dat we op het administratief onteigeningstraject afsteven. Het InnovA58-project loopt echter vertraging op, waardoor de grondaankoop voor het project wordt opgeschort en ook onteigening voorlopig van de baan is. De reden: de actuele stikstofdiscussie! 

 

Vertraging project InnovA58
De planvorming van het project InnovA58 Eindhoven–Tilburg is, als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het programma Aanpak Stikstof (mei 2019), vertraagd. Als gevolg van deze uitspraak moest er een nieuwe rekenmethodiek worden ontwikkeld, om de stikstofneerslag op natura 2000 gebieden te berekenen die het project zou veroorzaken. Sinds begin 2022 is er een nieuw model voor het berekenen van stikstofneerslag beschikbaar, dat op dit moment wordt beoordeeld door de Raad van State.

Het aantal deskundigen die de berekeningen en beoordelingen kan maken is beperkt, waardoor er keuzes worden gemaakt in de volgorde waarin deze projecten worden voorbereid. De minister heeft 11 projecten aangewezen die als eerste worden opgepakt. Het InnovA58-project staat hier niet bij en laat dus langer op zich wachten. Daarom worden de aankoopgesprekken voor wat betreft de grondverwerving tot nader order opgeschort. Alle biedingen die zijn gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, worden ingetrokken.

 

Vragen over het project InnovA58?
Bent u eigenaar/rechthebbende van grond(en) die in het gebied van het InnovA58-project of een ander overheidsproject liggen en heeft u vragen over uw grondverkoop? Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden en kunnen het traject voor u begeleiden. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via info@verschelvandun.nl of 013-3031876.

Nieuws overzicht