Dit doen wij

Nieuws

Sloopmeters gezocht ABG-gemeenten

Geplaatst: 10-05-2021

De vraag naar sloopmeters ten behoeve van meer vierkante meters aan bijgebouwen bij (bedrijfs)woningen stijgt.

Lees verder

Vestiging Ulicoten is verhuisd!

Geplaatst: 01-05-2021

We zijn uit ons jasje gegroeid! Op 1 mei 2021 betrekken wij ons nieuwe kantoorpand in Gilze.

Lees verder

Versterking gezocht!

Geplaatst: 22-04-2021

We zijn op zoek naar een Adviseur vastgoed / Rentmeester-taxateur die ons team komt versterken.

Lees verder

Woningwaardegrens voor vrijstelling overdrachtsbelasting

Geplaatst: 08-04-2021

Vanaf 1 april geldt een maximale aankoopprijs van € 400.000,- om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken.

Lees verder

Bestemmingsplannen ter inzage

Geplaatst: 06-04-2021

Ter inzage liggende bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Lees verder

Subsidie sloop overtollige gebouwen Bladel

Geplaatst: 30-03-2021

Gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor de sloop van overtollige gebouwen in het buitengebied vastgesteld.

Lees verder

Stijging agrarische grondprijs

Geplaatst: 16-02-2021

Gemiddelde agrarische grondprijs is in Landsdeel Zuid gestegen met 4 procent.

Lees verder

Een groter bijgebouw dankzij sloopregeling!

Geplaatst: 12-02-2021

Sloopkwaliteitsregeling van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen maakt grotere bijgebouwen bij (bedrijfs-)woningen mogelijk.

Lees verder

Zelf natuur ontwikkelen?

Geplaatst: 09-02-2021

Het Groen ontwikkelfonds Brabant verkoopt dit voorjaar percelen voor ontwikkeling natuur.

Lees verder

Is uw beregeningsvergunning op orde?

Geplaatst: 18-01-2021

Controleer tijdig of alle meldingen en vergunningen nog op orde zijn, zodat u klaar bent om op tijd uw gewassen legaal te beregenen.

Lees verder

Opkoopregeling piekbelasters

Geplaatst: 11-12-2020

Nieuwe regeling geeft provincies budget om piekbelasters op te kopen. Brabantse bedrijven kunnen zich vanaf 18 januari aanmelden.

Lees verder

Wijziging interim omgevingsverordening definitief

Geplaatst: 04-12-2020

Op 4 december is de IOV gepubliceerd. Hiermee is de deadline voor het aanpassen van bestaande stallen definitief aangepast naar 1 januari 2024.

Lees verder

Overdrachtsbelasting vanaf 2021

Geplaatst: 01-12-2020

In 2021 veranderd er veel in de overdrachtsbelasting. Weten wat er voor u veranderd? Lees het in dit artikel.

Lees verder

Perceelverbetering op kosten waterschap

Geplaatst: 26-11-2020

Beekherstelprojecten een bedreiging voor uw agrarische onderneming? Onze rentmeesters maken er een kans van!

Lees verder

Regeling gerichte opkoop veehouderijen bekend gemaakt

Geplaatst: 05-11-2020

Provincies krijgen budget om agrarische bedrijven met een hoge stikstofuitstoot (piekbelasters) nabij Natura-2000 gebieden aan te kopen.

Lees verder

Geliberaliseerde pachtovereenkomst tussentijds opzegbaar

Geplaatst: 27-10-2020

Geen nieuwe pachtovereenkomst omdat er tussentijdse ontwikkelingen verwacht worden? Alleen mondelinge afspraken brengen veel risico met zich mee!

Lees verder

Daling agrarische grondprijzen

Geplaatst: 19-10-2020

Minder handel resulteert in daling agrarische grondprijzen.

Lees verder

Nog dit jaar een taxatie nodig?

Geplaatst: 16-10-2020

Verschel & Van Dun is bij uitstek de taxateur van agrarische bedrijven, landelijk vastgoed en wonen.

Lees verder

Voorwaarden extern salderen Brabant

Geplaatst: 08-10-2020

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om extern te salderen in de provincie Noord-Brabant?

Lees verder

Slooptermijn Srv verlengd

Geplaatst: 08-10-2020

De slooptermijn van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is verlengd van 14 naar 24 maanden.

Lees verder

Leggers Waterschap Brabantse Delta ter inzage

Geplaatst: 05-10-2020

Hebben de aanpassingen nadelige gevolgen voor uw situatie? Dan kunt u nog tot 10 november een zienswijze indienen.

Lees verder

Aangemeld voor de Srv? Begin op tijd met de vervolgstappen

Geplaatst: 01-10-2020

De vervolgstappen moeten uiterlijk 8 maanden na dagtekening van de beschikking genomen zijn.

Lees verder

Uitgifte percelen natuurontwikkeling Chaam

Geplaatst: 25-09-2020

Wilt u deelnemen aan de natuurontwikkeling in Gindergoor? Inschrijven voor de grondpercelen kan nog tot 9 oktober.

Lees verder

Extern salderen

Geplaatst: 15-09-2020

Brabant maakt verhandeling stikstofruimte tussen alle bedrijven mogelijk. Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden.

Lees verder

Lezing studieclubs

Geplaatst: 10-09-2020

Bent u op zoek naar een invulling voor uw studieclubbijeenkomst? Wij verzorgen graag een interessante presentatie voor u!

Lees verder

Brabant maakt extern salderen mogelijk

Geplaatst: 08-09-2020

De provincie maakt met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk

Lees verder

Van landbouwgrond naar natuur

Geplaatst: 08-07-2020

Een succesvolle herontwikkeling van een voormalige veehouderij naar een recreatiebedrijf midden in de (nieuwe) natuur.

Lees verder

Subsidiepot Srv verhoogd

Geplaatst: 16-06-2020

Door een verhoging van de subsidiepot Srv kunnen alle 407 aanvragers die aan de gestelde eisen voor deelname voldoen gebruik maken van de regeling.

Lees verder

Nieuw VAB-beleid gemeente Hilvarenbeek

Geplaatst: 12-06-2020

Hilvarenbeek heeft een strategie vastgesteld waarmee het makkelijker wordt om (voormalig) agrarische locaties een nieuwe bestemming te geven.

Lees verder

Omgevingswet treedt per 1 januari 2022 in werking

Geplaatst: 20-05-2020

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. Heeft u concrete plannen? Breng deze dan nog vóór de invoering van de wet in procedure.

Lees verder

Meegedaan aan de Stoppersregeling? Aanmelden voor Ruimte-voor-Ruimte kan nog tot 1 juli!

Geplaatst: 11-05-2020

Wilt u gebruik maken van de RvR-regeling? Wacht dan niet te lang!

Lees verder

Nu al beregenen met een bedrijfswaterplan

Geplaatst: 20-04-2020

Grondeigenaren met een bedrijfswaterplan mogen al sinds 1 april hun grasland beregenen met grondwater. Zonder plan mag dit pas vanaf 1 juni.

Lees verder

Koeien mogen zonder vergunning de wei in

Geplaatst: 16-04-2020

Er is geen vergunning nodig om koeien in de wei te laten grazen. Beweiden is al onderdeel van de stalvergunning en hoort bij de normale bedrijfsvoering.

Lees verder

Uitstel Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Geplaatst: 16-04-2020

De RVO heeft de termijn van 15 april niet gehaald vanwege de vele aanvragen. Naar verwachting ontvangt u nu uiterlijk 15 juli bericht.

Lees verder

Veel gezondheid en sterkte gewenst!

Geplaatst: 02-04-2020

Het zijn bijzondere omstandigheden die veel van ons vragen. Wij wensen iedereen dan ook gezondheid en veel sterkte toe in deze onzekere tijden.

Lees verder

Bestemmingsplanwijziging? Voorkom vertraging door de omgevingswet

Geplaatst: 30-03-2020

Heeft u concrete plannen voor een bestemmingsplanwijziging? Breng deze dan nog vóór de invoering van de Omgevingswet in procedure.

Lees verder

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Geplaatst: 16-03-2020

Onze dienstverlening kan worden voortgezet worden zoals u van ons gewend bent. We nemen echter wel enkele voorzorgsmaatregelen.

Lees verder

Brabant verleend uitstel tot 1 januari 2021

Geplaatst: 15-02-2020

Provinciale Staten hebben ingestemd met uitstel naar 1 januari 2021 voor het indienen van vergunningsaanvragen of meldingen

Lees verder

Nieuwe maatregelen stikstofproblematiek aangekondigd

Geplaatst: 07-02-2020

Minister Schouten heeft 7 februari nieuwe stikstofmaatregelen voor de landbouwsector aangekondigd.

Lees verder

Nieuwe versie AERIUS beschikbaar

Geplaatst: 15-01-2020

14 januari kwam de nieuwe versie van AERIUS online, vergunningen Wet Natuurbescherming kunnen weer aangevraagd en beoordeeld worden

Lees verder

Warme sanering varkenshouderij (SRV)

Geplaatst: 20-12-2019

Varkenshouders die willen stoppen kunnen zich nog tot 15 januari 2020 aanmelden voor de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Lees verder

Brabantse Aanpak Stikstof op losse schroeven

Geplaatst: 17-12-2019

De Brabantse Aanpak Stikstof heeft geen meerderheid gekregen in de Provinciale Staten. De uiterlijke datum van 1 april 2020 blijft voorlopig staan

Lees verder

Provincie presenteert ‘Brabantse Aanpak Stikstof’

Geplaatst: 10-12-2019

De deadline voor het indienen van aanvragen of meldingen verschuift naar 1 januari 2021. Verouderde stalsystemen dienen uiterlijk 1 oktober 2022 vervangen te zijn

Lees verder

Informatiebijeenkomsten stikstofproblematiek en staldering

Geplaatst: 25-11-2019

Meer weten over de gevolgen van de stikstofproblematiek en de Versnelling Transitie Veehouderij (staldering) voor uw bedrijf? Bezoek onze informatiebijeenkomsten!

Lees verder

Stikstofmaatregelen bekend

Geplaatst: 14-11-2019

Eerste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden verlaagd wordt bekend gemaakt

Lees verder

Warme saneringsregeling varkenshouderij definitief

Geplaatst: 12-11-2019

Vanaf 25 november tot 15 januari kunnen varkenshouders zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Lees verder

Ingrijpende veranderingen aanpak stikstofproblemen

Geplaatst: 08-10-2019

De kamerbrief en provinciale beleidsregels laten zien welke richting wordt genomen bij de aanpak van het stikstofprobleem. De belangrijkste punten op een rij.

Lees verder

Subsidie sanering varkenshouderijen later open

Geplaatst: 18-07-2019

De openstelling van de Srv is verplaatst naar dit najaar. Een definitieve datum is nog niet bekend.

Lees verder

Warme saneringsregeling varkenshouderij

Geplaatst: 12-07-2019

Binnenkort kunnen varkenshouders zich aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Lees verder

Landbouwvakdagen Hilvarenbeek

Geplaatst: 12-07-2019

Van 4 t/m 6 september vinden de Landbouwvakdagen plaats. Hét trefpunt voor de Nederlandse en Belgische agrarische sector.

Lees verder

Agrarische dagen Someren

Geplaatst: 12-07-2019

Op zaterdag 7 en zondag 8 september vinden de Agrarische Dagen Someren plaats. Dé ontmoetingsplaats voor boeren, burgers en buitenlui.

Lees verder

Noord-Brabant past beleid transitie veehouderijen aan

Geplaatst: 20-06-2019

Wat houden de aanpassingen in het beleid van de provincie in voor de Verordening natuurbescherming en Verordening ruimte? De belangrijkste punten op een rij

Lees verder

Verbod op asbestdaken van de baan

Geplaatst: 04-06-2019

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel verworpen.

Lees verder

Raad van State zet PAS op zijn plaats

Geplaatst: 29-05-2019

Vandaag is door de Raad van State de langverwachte uitspraak gedaan inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Lees verder

Strengere handhaving beregening

Geplaatst: 21-05-2019

De droogte heeft nog steeds consequenties voor beregening in een gedeelte van Noord-Brabant. Waterschappen worden strenger.

Lees verder

Huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst: 21-05-2019

Arbeidsmigranten huisvesten verloopt stroef, en het tekort aan geschikte woonruimte is groot. Vaak bestaan er echter meer mogelijkheden dan gedacht.

Lees verder

Bosgrond gezocht

Geplaatst: 21-05-2019

Namens een klant zijn onze rentmeesters op zoek naar bosgrond in de regio Tilburg-Breda.

Lees verder

Fijne werkgever + fijne collega’s = win-win.

Geplaatst: 09-04-2019

Een mooi bedrijf om voor te werken. Kom je kennismaken? We hebben nog een paar vacatures.

Lees verder

Collega's gezocht!

Geplaatst: 27-03-2019

Wil jij werken in een landelijke en dynamische omgeving? Wij hebben weer leuke vacatures openstaan!

Lees verder

Wellicht leuk om Verschel & Van Dun eens te leren kennen?

Geplaatst: 25-03-2019

Met een jong team rentmeesters en een frisse kijk op de wereld van vandaag is Verschel & Van Dun een sterke partner als bemiddelaar en taxateur van agrarisch vastgoed.

Lees verder

Innoveren in de vorm van kennis

Geplaatst: 19-03-2019

Agrarische vraagstukken worden steeds complexer. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Dat betekent dus innoveren in de vorm van kennis.

Lees verder

Brabants veehouderijbeleid, voorkom boetes!

Geplaatst: 04-02-2019

De provincie dwingt u om vóór 1 januari 2020 aan te geven welke ontwikkeling uw bedrijf gaat doormaken. Voorkom handhaving en boetes.

Lees verder

Het was fantastisch!

Geplaatst: 27-11-2018

Wij hebben erg genoten van het feest dat we gevierd hebben ter ere van ons 25-jarig jubileum. Heel erg bedankt!

Lees verder

Studieclub presentaties

Geplaatst: 28-08-2018

Op zoek naar een invulling voor uw studieclubbijeenkomst? Wij verzorgen graag een interessante presentatie voor u.

Lees verder

Prijsstijging Ruimte voor Ruimte titels

Geplaatst: 16-08-2018

Per 1 oktober 2018 stijgt de prijs van Ruimte voor Ruimte titels in de provincie Noord-Brabant.

Lees verder

Zijn uw beregeningsputten op orde?

Geplaatst: 16-08-2018

Laat u niet verrassen; voorkom een boete en laat ons tijdig uw beregeningssituatie op orde brengen.

Lees verder

Taxatie voor een betere financiering

Geplaatst: 16-08-2018

Een taxatie op basis van werkelijke cijfers, de actuele marktsituatie én uw vergunningssituatie leidt tot een voordeligere financiering.

Lees verder

Subsidie verplaatsing landbouwbedrijven NNB

Geplaatst: 05-06-2018

Noord-Brabant trekt € 2 miljoen uit voor de verplaatsing van landbouwbedrijven met grond in het Natuurnetwerk Brabant (NNB).

Lees verder

AVG wetgeving

Geplaatst: 25-05-2018

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangepast.

Lees verder

Taxeren voor de toekomst!

Geplaatst: 26-03-2018

De beëdigd rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun waarderen uw onroerend goed voor alle doeleinden en voorzien u van een helder waardeoordeel.

Lees verder

Taxatie van uw bedrijf, woning of landbouwgrond?

Geplaatst: 31-10-2017

De beëdigd rentmeesters en taxateurs van Verschel & Van Dun waarderen uw onroerend goed voor alle doeleinden.

Lees verder

Erfpachtfinanciering een goed alternatief?

Geplaatst: 29-09-2017

Agrariërs wijken steeds vaker uit naar alternatieve vormen van financiering, zoals erfpacht. Maar je grond verkopen aan een belegger, is dat wel verstandig?

Lees verder

Verkoop BBL-gronden van start

Geplaatst: 21-07-2017

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (voormalig DLG) gaat zo’n 1.200 percelen verkopen via openbare inschrijving.

Lees verder

Subsidie voor kavelruil EHS/Natuurnetwerk

Geplaatst: 17-01-2017

Door het nieuwe Investeringsreglement van het Groen Ontwikkelfonds Brabant kan voortaan subsidie verstrekt worden voor kavelruilprojecten.

Lees verder