Dit doen wij

Windenergie langs A16

Geplaatst: 29-09-2017

Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren, heeft de provincie, samen met vier gemeenten, het initiatief genomen om windmolens langs de rijksweg A16 te plaatsen. Onlangs zijn de eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd, waarbij concrete locaties voor deze windmolens in beeld zijn gebracht.

In het onderzoek zijn een aantal varianten onderzocht op zes verschillende locaties. Inmiddels is duidelijk dat er zo’n 25 tot 40 windmolens geplaatst gaan worden in de nabijheid van de A16. De hoogte van de molens varieert van 150 tot 210 meter. In oktober zal een voorkeursalternatief worden gekozen. Dan wordt bepaald welke variant de beste oplossing vormt. De onderzoeklocaties zijn inmiddels gepubliceerd op de website van de provincie.

Mogelijk krijgt u als grond- of woningeigenaar te maken met de plannen van de provincie. De windmolens worden hoofdzakelijk op particuliere gronden geplaatst. Dit gebeurt veelal via een opstalrecht met voorwaarden en een vergoeding. Ook kunt u te maken krijgen met schade als gevolg van deze molens, bijvoorbeeld door geluidsoverlast, slagschaduw of zichtbeperking.

De rentmeesters en adviseurs van Verschel & Van Dun begeleiden grondeigenaren in de onderhandelingen met energiebedrijven en staan particulieren en bedrijven bij in diverse bezwaar- en schadeprocedures. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 013 303 1876 of via e-mailadres info@verschelvandun.nl.

  

Nieuws overzicht