Dit doen wij

Diensten

De Rentmeester is de vastgoedspecialist in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters zijn gebiedsregisseurs met visie. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Het beroep rentmeester bestaat al eeuwen. In vroeger tijden was de rentmeester in dienst van een grootgrondbezitter. Hij richtte zich met name op beheer. Daartoe behoorden het innen van de pacht, de verkoop van hout, de opbrengst van de jacht en de aan- en verkoop van onroerende zaken. Maar tijden veranderen en de rentmeester beweegt mee. De persoon die vroeger veelal door het veld liep, rekent nu ook de vergadertafel tot zijn werkterrein. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. 

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in de drie categorieën ontwikkeling, beheer en advies. U kunt bij ons terecht voor:

Ontwikkeling

Beheer

Advies