Dit doen wij

VERKOCHT Landbouwgrond nabij Toekomstweg Diessen

VERKOCHT: Perceel cultuurgrond nabij de Toekomstweg te Diessen, gemeente Hilvarenbeek, met een totale oppervlakte van 11.15.15 hectare. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1135.

Het object is plaatselijk bekend als Toekomstweg ongenummerd te Diessen. 

Kadastraal is het perceel bekend als Hilvarenbeek, sectie Q, nummer 1135 ter grootte 11 ha 15 a 15 ca.

De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Hilvarenbeek. Het plan is door de raad van de gemeente vastgesteld op 13-3-2014. In dit bestemmingsplan kent het object de enkelbestemming 'Agrarisch'. Daarnaast kent het object de dubbelbestemming 'Waarde- Archeologie 2'. 

Op het naastgelegen perceel is ene beregeningsput aanwezig met een maximale pompcapaciteit van 50 m3 per uur. De vergunning behorende bij betreffende beregingsput is in overleg te verplaatsen naar onderhavig perceel. Kosten voor verplaatsing en het slaan van een nieuwe put zijn voor rekening van koper.

Op het zuidelijke deel van het perceel is drianage aanwezig. 

Op het perceel rusten ruilverkavelingslasten te weten €440,46 per jaar, met eindjaar 2041.

Op het perceel rust een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Brabant Water N.V. voor het hebben en houden van een waterleiding. 

Conform de bodemkaart is het perceel gelegen in een gebied bestaande uit veldpodzolgronden. 

Tot de koop behoren tevens 11,15 betalingsrechten

 

Meer informatie?

Terug naar overzicht