Dit doen wij

Partners

Verschel & Van Dun is partner van Van Dun Advies BV. Binnen de Van Dun Advies groep zijn specialisten actief op het gebied van ontwerp, ruimtelijke ordening, bouwkunde, milieukunde, vastgoed en grondzaken.

Van Dun Advies vindt praktische en duurzame oplossingen voor uw plannen in het landelijk gebied en heeft alle expertise in huis om uw plannen vorm te geven, uit te werken en te begeleiden. De schaalgrootte en de inhoud van de projecten variëren sterk; van de verbouwing van een woning of bouw van een bedrijfspand tot de herontwikkeling van locaties. De totale Van Dun Advies groep bestaat uit ruim 47 medewerkers, verdeeld over de volgende bureaus:

 

 

Agrarische ontwikkelingen
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde

 

 

  

Ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtelijke ordening
 • Planologie
 • Architectuur
 • Landschappelijk advies
 • Stedebouwkunde

 

 

  

Vastgoed en grondzaken
 • Planschade en nadeelcompensatie
 • Onteigening en gedoogplicht
 • Beheer en pachtzaken
 • Taxatie en grondzaken

 

 

Agrarische ontwikkelingen 
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Ontwerp
 • Vergunningen
 • Milieukunde
 • Bouwkunde

 

 

Omgevingsjuristen
 • Juridisch advies
 • Bemiddeling
 • Beroeps- en bezwaarprocedures
 • Gerechtelijke procedures
 • Planschade