Dit doen wij

Rentmeesterij

Het beroep rentmeester bestaat al eeuwen. In vroegere tijden was de rentmeester in dienst van een grootgrondbezitter. Hij richtte zich met name op beheer. Daartoe behoorden het innen van de pacht, de verkoop van hout, de opbrengst van de jacht en de aan- en verkoop van onroerende zaken. Maar tijden veranderen en de rentmeester beweegt mee. De persoon die vroeger veelal door het veld liep, rekent nu ook de vergadertafel tot zijn werkterrein. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De Rentmeester is de vastgoedspecialist in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters zijn gebiedsregisseurs met visie. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Om de kwaliteit en integriteit van Rentmeesters te waarborgen, hanteert de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) een streng toelatingsbeleid. Eenmaal lid van de vereniging moeten Rentmeesters NVR zich houden aan de Gedragscode en aan de regels voor Permanente Educatie . Door de Gedragscode en het toezicht van de Stichting  Rentmeesterskamer zijn de belangen van de opdrachtgever gewaarborgd. De Rentmeesters van Verschel & Van Dun zijn aangesloten bij de NVR.

 

Bekijk alle diensten