Dit doen wij

Ruimtelijke ordening

Verschel & Van Dun beoogt haar klanten een complete dienstverlening te bieden. Iedere ontwikkeling begint vaak bij een analyse van de lokale ruimtelijke wetgeving zoals bestemmingsplan, structuurvisie van de gemeente of provinciale verordeningen. Wij adviseren u bij deze analyse en stellen voor u een principeverzoek op richting de gemeente. Wanneer er formeel ‘groen’ licht is voor de door u geplande ontwikkeling dan kunnen wij u begeleiden in het volledige traject om te komen tot een bestemmingsplan of omgevingsvergunning om te komen tot uw planrealisatie.

Bekijk alle diensten