Dit doen wij

Natuur en landschap

Of het nu gaat om nieuwe of bestaande natuur, amfibiënpoel of productiebos, ecologische hoofdstructuur of landschappelijke inpassing, onze rentmeesters zijn van alle markten thuis.

In onze dagelijkse praktijk adviseren en begeleiden we particulieren en bedrijven bij natuurontwikkeling en subsidiëring hiervan. Onze diensten variëren van het opstellen van projectplannen en landschappelijk ontwerp tot aan een complete projectbegroting en het indienen van een subsidieaanvraag. Wij streven naar een optimale natuurwaarde die in verhouding staat tot de door u gestelde wensen en eisen.

In het kader van een ruimtelijke ontwikkeling kan het voorkomen dat u verplicht wordt te investeren in landschappelijke kwaliteitsverbetering en of natuurcompensatie. Verschel & Van Dun kan voor u de taxatie, berekening en het landschappelijk ontwerp opstellen voor de noodzakelijke landschappelijke kwaliteitsverbetering. Ook hierbij houden we uw belangen in het oog.

 

Bekijk alle diensten