Dit doen wij

Geliberaliseerde pachtovereenkomst tussentijds opzegbaar

Geplaatst: 27-10-2020

De meest gebruikte pachtvorm van dit moment is geliberaliseerde pacht, wanneer het gaat om een korte gebruiksperiode. Toch twijfelen veel verpachters over het aangaan van een nieuwe overeenkomst in het geval dat men verwacht dat er zich tussentijds ontwikkelingen voordoen die de beschikbaarheid van de grond vereisen.

Vaak worden er dan slechts mondeling afspraken gemaakt, met alle risico’s van dien. Het is daarom van belang dat dergelijke ‘afwijkende’ afspraken goed in een overeenkomst worden vastgelegd. Met objectief bepaalbare opzeggingsgronden kan een geliberaliseerde pachtovereenkomst namelijk tussentijds wel degelijk opgezegd worden, stelt de Centrale Grondkamer in jurisprudentie.

De wet heeft onder andere bepaald dat bij overlijden van de pachter en bij verkoop van het gepachte, de geliberaliseerde pachtovereenkomst in stand blijft. Tevens heeft de pachter bij ontbinding wegens bestemmingswijziging recht op een schadeloosstelling. Echter, creëert het tussentijdse beëindigingsbeding een opzeggingsbevoegdheid bij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals bij de dood van de verpachter, de overdracht van het verpachte door verkoop en een bestemmingswijziging naar niet tot de landbouw betrekkelijke doeleinden. Deze bepaling dient dan wel specifiek opgenomen te zijn in de door beide partijen getekende pachtovereenkomst. Let wel, deze bepalingen kunnen niet in een reguliere pachtovereenkomst worden opgenomen.

 

Meer informatie

Hebt u vragen over pachtzaken? Neem dan gerust contact op met één van onze rentmeesters om uw persoonlijke situatie te bekijken. Dat kan via info@verschel-vandun.nl of 013 3031876.

 

Bron: Grondkamer, d. C. (2019, 5). Uitspraken Centrale Grondkamer per artikel en chronologisch. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Nieuws overzicht