Dit doen wij

Gewijzigde termijnen voor intrekken vergunning onder Omgevingswet

Geplaatst: 01-03-2024

Met de komst van de Omgevingswet heeft de overheid de termijnen om een vergunning in te trekken gewijzigd. Als u vanwege inactiviteit geen gebruik maakt van uw vergunning, kan het bevoegd gezag deze na 1 jaar intrekken. Dit geldt voor alle type vergunningen.

 

Heeft u dus een vergunning waarvan u nog geen gebruik maakt? Let dan op dat u tijdig start met uw activiteit. Ook wanneer u tijdelijk minder activiteiten verricht kan de overheid uw vergunning (gedeeltelijk) intrekken. 

 

Milieu

Voor een milieuvergunning (nu: omgevingsvergunning milieubelastende activiteit) was de termijn voor intrekken 3 jaar. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is deze termijn verkort. Als u dus niet tijdig start met de activiteit waarvoor deze omgevingsvergunning is afgegeven, kan het bevoegd gezag uw vergunning intrekken.

 

Diercategorie

De ingekorte termijn geldt ook voor agrariërs die meer dan één jaar een diercategorie niet houden. Het is onbekend of het bevoegd gezag in dit geval ook kan overgaan tot gedeeltelijke intrekking. Dit moet in de toekomst duidelijk worden.

 

Bouw

Voor de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kon het bevoegd gezag uw vergunning intrekken als u langer dan 26 weken (o.a. bouw) geen handelingen verrichtte met gebruikmaking van de vergunning. Onder de Omgevingswet bedraagt die intrekkingsperiode bij inactiviteit ook 1 jaar. Voor bouw en aanleg krijgt u dus meer tijd om gebruik te maken van de vergunning.

 

Bericht bij intrekking

Het intrekken van de vergunningen is een bevoegdheid van het bevoegd gezag. Dit betekent dat de vergunning niet automatisch komt te vervallen. Ook zal het bevoegd gezag eerst u op de hoogte brengen van het voornemen om een vergunning in te trekken.

 

Heeft u vragen over uw omgevingsvergunning? Bel dan gerust met Van Dun Advies: 013- 519 94 58.

 

Nieuws overzicht