Dit doen wij

Koeien mogen zonder vergunning de wei in

Geplaatst: 16-04-2020

Er is geen aparte natuurvergunning nodig om koeien in de wei te laten grazen. Beweiden is al onderdeel van de vergunning voor stalemissies en hoort bij de normale bedrijfsvoering van een veebedrijf, hebben de provincies gezamenlijk besloten.


De provincies stellen dat boeren in hun stalvergunning al een vergunning hebben voor het houden van hun dieren, inclusief de uitstoot die daarbij vrijkomt. Bovendien is beweiden gunstiger voor de stikstofemissie dan het binnenhouden van vee, en zorgt dit dus niet voor een toename van uitstoot van het totale bedrijf.  Een aparte vergunning Wet Natuurbescherming voor het beweiden zou dan ook dubbelop zijn. 


Lopende aanvragen

Veehouders die al een vergunningaanvraag voor beweiden ingediend hebben ingediend, ontvangen binnenkort bericht dat deze niet meer nodig is. Gesplitste aanvragen voor een stal- en beweidingsvergunning worden als één geheel behandeld. Handhavingsverzoeken die bij de provincies zijn binnengekomen doordat er onduidelijkheid bestond over de regels rondom beweiden zullen worden afgewezen.

 

Meer informatie

Heeft u al een (gesplitste) vergunningsaanvraag voor beweiden lopen en wilt u weten hoe het met deze aanvraag staat? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

 

Nieuws overzicht