Dit doen wij

Kruidenrijk grasmengsel met korting

Geplaatst: 21-09-2021

Vanaf 21 september kan weer met korting zaaigoed besteld worden voor kruidenrijk grasland. Dit dankzij een bijdrage van het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij.

Afgelopen jaar is al voor 1.500 hectare zaaigoed besteld. LNV heeft nu budget vrijgemaakt om tot 1.000 hectare extra te zaaien.

Melkveehouders kunnen voor maximaal 3 hectare zaaigoed met € 150,- korting per hectare bestellen op deze website

 

Nieuws overzicht