Dit doen wij

Leggers Waterschap Brabantse Delta ter inzage

Geplaatst: 05-10-2020

Waterschap Brabantse Delta legt voor de tweede keer de gewijzigde leggers van oppervlaktewater ter inzage. Hebben de aanpassingen nadelige gevolgen voor uw situatie? Dan kunnen wij nog tot 10 november een zienswijze voor u indienen.

De leggers van oppervlaktewater voor het hele werkgebied van waterschap Brabantse Delta zijn aangepast en worden binnenkort vastgesteld. De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Waterschappen en bijvoorbeeld gemeenten maken gebruik van de legger voor handhaving.

De legger bevat informatie over:

  • Alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen;
  • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
  • de status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken;
  • de beschermingszones langs waterlopen en dijken.

 

Wijzigingen per gemeente

Via onderstaande links kunt u de wijzigingen van de legger in uw gemeente bekijken. 

 

Meer informatie

Gaat u door deze aanpassingen nadelige gevolgen ondervinden? Contacteer ons dan tijdig, zodat wij uiterlijk voor 10 november 2020 voor u een zienswijze kunnen indienen bij Waterschap Brabantse Delta.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-3031876 of via info@verschelvandun.nl.

 

 

Nieuws overzicht