Dit doen wij

Meer budget en tijd voor regelingen Lbv en Lbv-plus

Geplaatst: 09-04-2024

Er komt definitief meer budget voor veehouders die vrijwillig met hun bedrijfsvoering stoppen. Ook krijgen piekbelasters meer tijd om hun mogelijkheden binnen de aanpak piekbelasting af te wegen.

Dat heeft de Europese Commissie aan Nederland laten weten. In totaal wordt er 1,45 miljard euro extra vrijgemaakt. Nederland gebruikt het geld voor twee regelingen: Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plus. Ook wel de stoppersregelingen genoemd.

De regelingen zijn gericht op het realiseren van zoveel mogelijk stikstofreductie in bepaalde gebieden waar veel uitstoot is en op piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden. Het geeft ondernemers die vrijwillig willen stoppen meer mogelijkheden om na te denken over hun toekomst en alle opties zorgvuldig af te wegen.

Meer tijd voor piekbelasters
Piekbelasters hebben tot en met 20 december 2024 de tijd om zich aan te melden voor de stoppersregeling. Oorspronkelijk lag de deadline op 5 april jl.

Veel animo om te stoppen
Er is veel animo voor de Lbv en Lbv-plus. In totaal zijn er al meer dan 1.300 aanvragen ingediend. Het kabinet vindt dat elke ondernemer die het wil, moet kunnen deelnemen aan de regeling.

Het budget voor de Lbv is nu naar 1,102 miljard euro verhoogd. Voor de Lbv-plus is in totaal 1,82 miljard euro beschikbaar. Het kabinet gaat ervan uit dat er nu voldoende geld is om alle goedgekeurde aanvragen te honoreren.

Alle veehouders die een aanvraag hebben ingediend voor Lbv en Lbv-plus ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een mail met informatie over het proces na hun aanvraag.

Meer mogelijkheden dan stoppen
Ondernemers die het willen, hebben meer mogelijkheden om te verduurzamen. Zo heeft het kabinet het omschakelfonds beschikbaar, is de regeling voor extensiveren gepubliceerd en is de nationale grondbank in werking getreden. Ook lopen er nog pilots waarbij agrarische ondernemers zelf de diverse mogelijkheden onderzoeken via een ondernemingsplan. Tot slot werkt het kabinet aan de regeling voor verplaatsing en innovaties, zodat ondernemers die het willen ook hiervoor ondersteuning kunnen krijgen.

Bent u veehouder en heeft u vragen over de Lbv of Lbv-plus? Dan helpen onze adviseurs u graag. Neem contact op via: simonesmets@verschelvandun.nl.

 

 
Nieuws overzicht