Dit doen wij

Nieuwe maatregelen stikstofproblematiek aangekondigd

Geplaatst: 07-02-2020

Vrijdag 7 februari heeft minister Schouten wederom een kamerbrief gestuurd over de aanpak van de stikstofproblematiek. Voor de landbouwsector zijn er diverse nieuwe maatregelen aangekondigd.

Er komt 172 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en verduurzaming van stallen van boeren die het bedrijf voort willen zetten. Boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw kunnen een omschakelfonds verwachten. Ook wordt extensivering van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden gefaciliteerd.

Daarnaast komt er 350 miljoen euro beschikbaar voor gerichte opkoop van de veehouderijen van boeren die willen stoppen. Ook worden alle inschrijvers voor de sanering varkenshouderij (SRV) die aan de eisen voldoen geholpen om hun bedrijf te beëindigen, hier wordt extra geld voor vrijgemaakt.

Met de provincies is verder afgesproken dat ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven wordt voorkomen. Dat is een randvoorwaarde om extern salderen met veehouderijen binnenkort open te stellen.

Beweiden en bemesten wordt niet vergunningplichtig gemaakt.

 

Ondersteuning door coaches

Er komen coaches om boeren persoonlijk te ondersteunen. Dit kan gaan om begeleiding bij de diverse innovatie- en opkoopregelingen, maar ook om advies over het nemen van stikstof-reducerende maatregelen. Samen met de provincies worden er regiobijeenkomsten georganiseerd over de mogelijkheden tot coaching.

 

Dierrechten

De dierrechten van stoppers zorgen voor vermindering van stikstofuitstoot als deze niet meer worden ingezet. Er moeten echter voldoende dierrechten in de markt blijven voor boeren die duurzaam willen ontwikkelen. Het kabinet wil vooralsnog dat alleen de dierrechten van veehouderijen die worden opgekocht door de overheid (het Rijk en de provincies) worden ingenomen en doorgehaald. Bij opkoop van veehouderijen door private partijen, in het kader van extern salderen, is er geen koppeling met de dierrechten en zijn deze dus vrij verhandelbaar.

 

Stikstof verleasen

De stikstofruimte uit een vergunning van gerealiseerde stalruimte die niet gebruikt wordt, mag tijdelijk beschikbaar gesteld (verleasd) worden aan een ander project met tijdelijke stikstofdepositie. Denk hierbij aan de aanleg van een weg of de bouw van woningen. Het tijdelijk verleasen moet vastgelegd worden in een overeenkomst waarin zeker wordt gesteld dat de depositieruimte niet permanent nodig is. Hoe dit gecontroleerd/gehandhaafd kan worden wordt nog nader uitgewerkt.

 

Meer informatie

De randvoorwaarden van al deze maatregelen worden nog bekeken door het kabinet en de provincies.

Heeft u vragen naar aanleiding van de maatregelen die bekend gemaakt zijn? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

Nieuws overzicht