Dit doen wij

Perceelverbetering op kosten waterschap

Geplaatst: 26-11-2020

Waterschappen, provincies en terreinbeherende organisaties zijn al tal van jaren actief met grootschalige beekherstelprojecten. Stuwen worden verwijderd, beken krijgen een natuurlijke loop en de grondwaterstand wordt verhoogd. Als grondeigenaar zit u daar vaak niet op te wachten en ziet u dit wellicht als een bedreiging voor de ontwikkeling van uw bedrijf. Het is in zo’n geval de kunst om een dergelijke bedreiging om te zetten in kansen. Zodat u en uw bedrijf er per saldo beter uit komen.

Een grondeigenaar werd dit voorjaar geconfronteerd met een grootschalig beekherstelproject van Waterschap de Dommel in de nabijheid van zijn bedrijf. Het leek aanvankelijk niet te voorkomen dat de plannen een nadelig effect zouden hebben op de landbouwpercelen van de ondernemer. De lager gelegen delen zouden te nat worden om nog voor akkerbouw te kunnen gebruiken.

Ter compensatie werd een schadevergoeding aangeboden in de vorm van vermogensschade (waardedaling grond) en inkomensschade (opbrengstverlies mindere oogst). Deze schadevergoeding compenseerde weliswaar de schade op korte termijn, maar de grondeigenaar vond de vergoeding niet voldoende voor het behoud van een duurzame onderneming en optimale bedrijfsvoering. 

Door het optreden van onze rentmeesters als bemiddelaar tussen het waterschap en de ondernemer is de aanvankelijke bedreiging omgezet in een kans. Het resultaat?Verbetering van de landbouwpercelen door het egaliseren van circa 6,5 ha akkerland. De lagere gedeeltes worden verhoogd en de hoge koppen worden gelijk getrokken, waardoor het gehele perceel beter bestand is tegen de veranderende wateromstandigheden. De ondernemer kan nu blijven boeren op een toekomstbestendig perceel zonder vernattingsschade. Het opbrengend vermogen van de betreffende 6,5 ha akkerland is hierbij zelfs aanzienlijk verbeterd!

Herkent u zich in deze situatie? Neem contact met ons op om te bekijken hoe we gezamenlijk een maatwerkoplossing kunnen bedenken en of alle doelen in het gebied kunnen worden behaald.

T. 013-3031876

E. info@verschelvandun.nl 

 

#Denkinkansen!

Nieuws overzicht