Dit doen wij

Rekenmodule beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit

Geplaatst: 29-09-2022

De beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit die per 22 april 2022 in werking is getreden, is een samenvoeging van de oude rood voor groen-regelingen: ruimte voor ruimte, landgoederen, kwaliteitswinst bebouwingsconcentraties en in het stedelijk gebied en cultuur historisch waardevolle gebouwen. 

Toevoegen van woningen in het landelijk gebied blijft nagenoeg hetzelfde: Mogelijkheden in of tegen bebouwingsconcentraties en in het stedelijk gebied. Het mag geen stedelijke ontwikkeling betreffen (meer dan 11 woningen). 

Hoe wordt de waarde van de tegenprestatie bepaald
De rekenmodule van de beleidsregel Maatwerk Omgevingskwaliteit Noord-Brabant is bekend gemaakt. Hiermee is het mogelijk om per soort bedrijf de hoogte van de tegenprestatie te bepalen. 

Voorbeeld
De basis als tegenprestatie voor een bouwtitel blijft €125.000,-. Hiervoor kun je bijvoorbeeld sloop en afwaardering van de ondergrond van stallen inzetten tegen €42,-/m2 . Dit betekent dat voor één titel 2.977 m2 stal moet worden gesloopt en herbestemd.

Verder kunnen ook kassen en erfverharding worden ingezet als tegenprestatie. Dierrechten kunnen in de nieuwe regeling niet meer worden ingezet.

Benieuwd wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met Simone Baijens of bel (013) 303 18 76.

 

Nieuws overzicht