Dit doen wij

Subsidie verplaatsing landbouwbedrijven NNB

Geplaatst: 05-06-2018

De provincie Noord-Brabant heeft € 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van landbouwbedrijven met grond in het Natuurnetwerk Brabant (NNB).  Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend van 1 oktober 2018 tot 14 januari 2019.

Agrariërs met minimaal 10 ha landbouwgrond die is aangewezen als nog te realiseren nieuwe natuur, komen in aanmerking voor subsidie als ze hun bedrijf verplaatsen naar een andere locatie in Nederland. De regeling steunt deze agrariërs bij het voortzetten van hun bedrijf, door bij te dragen aan investeringen op de nieuwe locatie. 

Groen Ontwikkelfonds Brabant

De regeling schrijft niet voor hoe de realisatie van het NNB tot stand komt; door zelfrealisatie, verkoop aan een natuurbeheerder of verkoop aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Voor de realisatie van het NNB, kan dus gebruik worden gemaakt van alle (subsidie)mogelijkheden van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Meer informatie

Bent u benaderd door de provincie of denkt u in aanmerking te komen voor deze subsidie? Onze rentmeesters en adviseurs staan u bij in het gehele traject. Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 013 303 1876 of via e-mailadres info@verschelvandun.nl.

 

Nieuws overzicht