Dit doen wij

Subsidiepot Srv verhoogd

Geplaatst: 16-06-2020

Het subsidiepotje voor de Sanering Varkenshouderijen is verhoogd van 180 miljoen naar 455 miljoen euro. Hiermee kunnen alle 407 aanvragers die aan de gestelde eisen voor deelname voldoen gebruik maken van de regeling.

In totaal ontving het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 502 aanvragen, 407 hiervan voldoen aan de eisen die worden gesteld om deel te kunnen nemen aan de Srv. Dit zijn er meer dan het ministerie in eerste instantie had verwacht. Deze varkenshouders ontvangen voor eind juli 2020 een subsidiebeschikking.

Voor de bedrijven die niet voldoen aan de voorwaarden omdat ze niet aan de drempelwaarde van de geurscore voldoen wordt door het ministerie, samen met de provincies en gemeenten een oplossing gezocht, zodat zij toch gefaciliteerd en ondersteund kunnen worden bij het stoppen van hun bedrijf.  

 

Vervolgstappen

Binnen 8 weken na het ontvangen van de beschikking dient u een definitieve keuze te maken. Het is daarom goed om alvast over de vervolgstappen na te denken, zodat uw wensen en de mogelijkheden tijdig in beeld kunnen worden gebracht. Binnen 8 maanden na het verleningsbesluit moet namelijk al een verzoek tot bestemmingsplanwijziging bij de gemeente in behandeling zijn, een traject waar vooraf al veelvuldig overleg met de gemeente voor nodig is.

Naast de bestemmingsplanwijziging komen er meer stappen kijken bij het beëindigen van uw bedrijf, denk hierbij onder andere aan:

  • Het beoordelen van de contracten met het RVO;
  • Het opstellen van een stalderingsdossier;
  • De voorwaarden en fatale termijnen uit de regeling;
  • Het intrekken of aanpassen van de omgevingsvergunning;
  • Het intrekken of aanpassen van de NB-vergunning;
  • Het aanvragen van een sloopvergunning of –melding en bijbehorende asbestinventarisatie.

 

Meer informatie

Wij kunnen u helpen met alle stappen die genomen moeten worden, we maken graag een afspraak met u om deze te bespreken. Dit kan telefonisch of bij u thuis, uiteraard met inachtneming van de huidige veiligheidsvoorschriften.

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hesselmans via telefoonnummer 06 19642353.

 

Nieuws overzicht