Dit doen wij

Termijn voor aanvragen schadevergoeding PAS-melders verlengd

Geplaatst: 29-04-2024

Heeft uw bedrijf schade geleden door een van tafel geveegde PAS-melding? Dan heeft u 5 jaar extra tijd gekregen om een schadeclaim in te dienen. De verjaringstermijn voor het indienen van een PAS-schadeclaim vervalt nu op 1 juni 2029. Dat heeft minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer laten weten.

Het is 5 jaar geleden dat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van tafel veegde. Voor veel ondernemers brak hiermee een periode van onzekerheid aan. Ze hadden immers geen toestemming meer voor bepaalde activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Velen hadden al wel kosten gemaakt om stikstofruimte te kopen of een vergunning aan te vragen. Ook huurden veehouders specialisten in voor juridisch advies.

Schadeclaim

Sinds 1 oktober is een Commissie schadevergoeding PAS-melders van start gegaan. Dat betekent dat PAS-melders die schade hebben geleden waar het Rijk aansprakelijk voor is, een schadeclaim konden gaan indienen. Er zijn geen duidelijke regels over welke schade vergoed kan worden. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.

Deadline voor het indienen van een claim

Als u schade heeft geleden door een verkeerde beslissing van de overheid, moet u doorgaans binnen vijf jaar een schadeclaim indienen. Eigenlijk zou op 29 mei 2024 deze mogelijkheid vervallen. Door het besluit van de minister hebben PAS-melders 5 jaar langer de tijd om in beeld te krijgen hoe groot de schade is waarvoor ze een schadeclaim kunnen indienen.

Verjaring zelf stuiten

U kunt verjaring van uw schadeclaim verkomen. Dit heet stuiten in juridisch jargon. Dit doet u door een stuitingsbrief te sturen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat uw schadeclaim verjaart en dat u geen schade meer kunt claimen. Wanneer u de verjaring stuit met een brief, wordt de termijn verlengd met 5 jaar. U kunt daarna echter nog twee keer stuiten, zodat u in elk geval 20 jaar de verjaring van uw schadeclaim kunt voorkomen.

Advies nodig?
Heeft u vragen over de afwikkeling van schade voor PAS-melders? Of wilt u de verjaring nu zelf stuiten met een brief of nader persoonlijk advies hierover? Dan helpen we u graag: info@vandunadvies.nl.

Schadeclaim indienen?

Een schadeclaim indienen doet u via de website van RVO of via het mailadres: schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl. 

 

Nieuws overzicht