Dit doen wij

Uitstel Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Geplaatst: 16-04-2020

Aanvankelijk zou de RVO uiterlijk 15 april alle aanvragers van de Srv laten weten of men in aanmerking komt voor de subsidie. Vanwege de vele aanvragen schuift de RVO de termijn op naar 15 juli 2020.

De bedrijven met de hoogste geurscore ontvangen als eerste een besluit. Meer info omtrent het uitstel vindt u op de website van de RVO.

Vervolgstappen

De gehele planning schuift hiermee op, de termijnen blijven echter nog wel hetzelfde. Binnen 8 weken na het verleningsbesluit dient u een definitieve keuze te maken. Het is daarom goed om alvast over de vervolgstappen en uw toekomstplannen na te denken, zodat uw wensen en de mogelijkheden tijdig in beeld kunnen worden gebracht.  

Om ervoor te zorgen dat de door u gewenste herbestemming overeenkomt met de wensen van de gemeente vind vaak langdurig overleg met de gemeente plaats. Door onze ruime ervaring op dit gebied kunnen wij vooraf de haalbaarheid van uw plannen al beoordelen, zodat in het traject met de gemeente niet te veel tijd verloren gaat. Binnen 8 maanden na het verleningsbesluit moet namelijk al een verzoek tot bestemmingsplanwijziging bij de gemeente in behandeling zijn.

Naast de bestemmingsplanwijziging komen er meer stappen kijken bij het beëindigen van uw bedrijf, denk hierbij onder andere aan:

  • Het beoordelen van de contracten met het RVO;
  • Het opstellen van een stalderingsdossier;
  • De voorwaarden en fatale termijnen uit de regeling;
  • Het intrekken of aanpassen van de omgevingsvergunning;
  • Het intrekken of aanpassen van de NB-vergunning;
  • Het aanvragen van een sloopvergunning of –melding en bijbehorende asbestinventarisatie.

 

Meer informatie

Wij kunnen u helpen met alle stappen die genomen moeten worden, we maken graag een afspraak met u om deze te bespreken. Dit kan telefonisch of bij u thuis, uiteraard met inachtneming van de huidige veiligheidsvoorschriften.

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hesselmans via telefoonnummer 06 19642353.

 

Nieuws overzicht