Dit doen wij

Extern salderen

Geplaatst: 15-09-2020

Op 15 september is de gewijzigde beleidsregel natuurbescherming van de provincie Brabant in werking getreden. Zoals in een eerder nieuwsbericht vermeld, kan door deze wijziging stikstofruimte worden verhandeld voor externe saldering van alle bedrijven. Hieraan zijn diverse voorwaarden verbonden.

In dit artikel gaan wij in op de voorwaarden voor het extern salderen en verleasen van stikstofruimte, zoals deze nu bekend zijn. De gewijzigde beleidsregels roepen echter ook bij ons nog enkele vragen op, door overleg met de provincie hopen we deze vragen snel beantwoord te krijgen.

 

Overeenkomst

Wanneer een bedrijf zijn stikstofruimte wil verhandelen (externe saldering), zal er een overeenkomst gesloten moeten worden tussen de verkoper en koper. Hiermee wordt de verplichte directe samenhang tussen de twee bedrijven vastgelegd. Dit voornemen tot overdracht van stikstofruimte moet voorafgaand aan het aanvragen van een nieuwe vergunning worden aangemeld bij de provincie, zodat zij zicht kan houden op alle aanvragen die ingediend worden. Onbekend is of er, als gevolg van de aanmelding, door de provincie nog nadere eisen worden gesteld aan de specifieke overeenkomst tussen de betreffende koper en verkoper.

 

Intrekken vergunning

Na aanmelding van de externe saldering zal door de verkopende partij een verzoek tot intrekking van zijn vergunning moeten worden gedaan. In dit verzoek dient dan ook aangegeven te worden wat de reden is van intrekking en dat gebruik wordt gemaakt van externe saldering ten behoeve van een ontwikkeling elders. De ingetrokken stikstofruimte mag voor de kopende partij voor maximaal 70% worden ingezet waarbij de niet-gerealiseerde stallen niet mogen worden gebruikt.

 

Verleasen

Door verleasen van stikstofruimte kunnen tijdelijke ontwikkelingen, zoals bouwprojecten of grootschalig wegonderhoud, tijdelijk worden toegestaan. Het verleasen is in principe bedoeld voor projecten met een tijdsbestek van maximaal 2 jaar. Bedrijven die op dit moment een natuurvergunning hebben, kunnen een gedeelte van deze vergunning tijdelijk verleasen zodat er per saldo geen sprake is van een toename van stikstofdepositie.

Voor het verleasen van stikstofruimte zijn op hoofdlijnen dezelfde voorwaarden van toepassing als bij externe saldering. Door het sluiten van een overeenkomst tussen beide partijen wordt vastgelegd hoe de toename tijdelijk wordt gecompenseerd. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijk minder dieren in een aanwezige stal te houden.

Het is niet toegestaan om de stikstofruimte van een vergunde maar niet-gerealiseerde ontwikkeling te verleasen. Dit betekent bij veehouderijen dat de vergunde stallen aanwezig moeten zijn en dat er in deze stallen dus (tijdelijk) minder dieren worden gehouden. Na afloop van de overeenkomst en tijdelijke (bouw)ontwikkeling mag het bedrijf zijn vergunde stikstofruimte weer volledig benutten.

 

Meer informatie

Zoals gezegd leven er bij ons ook nog vragen over de spelregels van het extern salderen, deze hopen wij de komende weken beantwoord te krijgen. Hiervan houden wij u via onze website op de hoogte.

Heeft u vragen over de aan- of verkoop van stikstofrechten? De rentmeesters van Verschel & Van Dun beantwoorden ze graag en kunnen voor u bemiddelen in het aan- of verkooptraject. Ook voor taxaties, sloopregelingen en bouwtitels bent u bij hen aan het juiste adres.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden op uw (voormalige) agrarische locatie? Of wilt u uw agrarische onderneming uitbreiden? De adviseurs van Van Dun Advies en Van Dun & Van Gerwen ondersteunen u bij de (her)bestemming van uw bedrijfslocatie en het complete vergunningstraject.

 

Neem gerust contact met ons op:

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl 

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486-450160 / info@vandun-vangerwen.nl

 

 

Nieuws overzicht