Dit doen wij

Inventarisatie aanmeldingen vrijwillige opkoopregeling

Geplaatst: 10-06-2021

De provincie Noord-Brabant is gestart met het inventariseren van de bedrijven die zijn aangemeld voor de Vrijwillige opkoop piekbelasters. Inmiddels zijn de eerste ondernemers al benaderd.

Geïnteresseerden konden zich tot 1 maart jl. opgeven voor de eerste tranche van de regeling. Een aantal van de 29 aangemelde bedrijven wordt door Verschel & Van Dun begeleid in het traject tot bedrijfsbeëindiging.

 

Beëindigen veehouderijlocaties

De regeling ‘Vrijwillige opkoop piekbelasters’ is gericht op het definitief beëindigen van veehouderijlocaties. De provincie heeft het doel om ca. 10 bedrijven aan te kopen in de eerste tranche. Naar verwachting zal begin 2022 de tweede tranche opengesteld worden. Aan welke voorwaarden uw bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen leest u hier. 

 

Meer informatie

Heeft u een bedrijf dat binnen 10 kilometer van een Natura 2000 gebied ligt? En overweegt u om te stoppen of verkopen? Wilt u laten berekenen of u een depositie heeft van 2 mol per hectare of meer? Onze adviseurs en rentmeesters maken tijdig een gedegen plan met u. Daarnaast kunnen onze taxateurs u voorzien van een helder taxatierapport. Neem gerust contact met ons op:

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486 450160 / info@vandun-vangerwen.nl

 

Nieuws overzicht